ตารางแข่งรถ Asia Road Racing Championship 2017

วันศุกร์ – ช่างเช้า
0830 – 0840: UB150 Warm up
0850 – 0920: AP250 Qualifying
0930 – 1010: SS600 Qualifying
1020 – 1050: UB150 Superpole
1100 – 1130: SAC Qualifying
1140 – 1240: Circuit activities

วันศุกร์ – ช่างบ่าย
1310: UB150 Race 1
1405: AP250 Race 1
1505: SS600 Race 1
1610: Suzuki Asian Challenge Race 1

รายละเอียด

You May Also Like