สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อุบลฯ อบรมช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อุบลฯ อบรมช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์

ข่าวNBTอีสานใต้28-02-60
ขอขอบคุณท่าน ผอ.ชัยวัฒน์ บุญชวลิต

You May Also Like